Armar, Ben & Knän

Knä, arm- och benvärmare är mycket populära förstärkningsplagg. I vart fall de 2 förstnämnda bör ingå i alla cyklister garderob. Med knä och armvärmare kan du cykla i betydligt lägre temperatur med dina vanliga cykelbyxor och tröja, Ett måste en kyligare morgon med stigande temperatur framåt dagen.