Prishöjningar på cyklar från 1/3

2015-02-28
Den mycket stora förändringen av dollarns värde under höst/vintern gör att våra leverantörer och vi nu tvingas justera priserna på cyklarna. Monark och Crescent höjer 1/3. Bianchi den 9/3. Shimano har genomfört höjningar på sammanlagt 16% bara i Januari. Detta är de största prisökningar som genomförts under de nära 20 år vi sålt cyklar! Beställ din cykel innan prishöjningen och spara 1000-lappar!